טיפים
THE POWER OF THE CROWD | תשובות
THE POWER OF THE CROWD
Question 1
Which of the following is true according to lines 1-6?
iii) The public is increasingly involved i...
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
CHESS GOES TO SCHOOL | תשובות
CHESS GOES TO SCHOOL
Question 1
What do we learn about Justin from lines 1-5?
iv) What he has achieved.
Q...
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
BOOKSTORES STRUGGLE TO STAY OPEN | תשובות
BOOKSTORES STRUGGLE TO STAY OPEN
Question 1
What is explained in lines 1-6?
ii) What e-books are.
vi) Why...
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
LOOKING AT OUR EATING HABITS | תשובות
LOOKING AT OUR EATING HABITS
Question 1
According to lines 1-7, what is unusual about the Golden Chef restaurant?
i) Scientists can study how people...
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
GET –A – BIKE | תשובות
GET –A – BIKE
Question 1
What do we learn in lines 1-3?
i) Why Norman Silver interviewed Janet.
...
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
THE FUTURE OF ZOOS | תשובות
THE FUTURE OF ZOOS
1) In lines 1-6 the writer presents (-).
iv) changes that were made in zoos.
2) According to Adrian Fuller, zoo reforms have not ...
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
SEEING WITH YOUR EARS | תשובות
SEEING WITH YOUR EARS
1) What are we told in lines 1-6 about echolocation?
iii) What information is provides.
v) How it works.
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
A NEW PROBLEM: TOO MANY CYCLISTS IN THE CITY | תשובות
A NEW PROBLEM: TOO MANY CYCLISTS IN THE CITY
 
1) What do we learn in lines 1-3?
פורסם בתאריך: 01-12-2016 על ידי: admin להמשך קריאה
עמודים: 1 2 3 4 ...

© מבחנים, 2011-2012.