מבחנים לתיכון


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
מבחן בהיסטוריה א מבחן בהיסטוריה א' : -בעיית היהודים. -האנטישמיות המודרנית. -קונגרס באזל. -תוכנית באזל. י היסטוריה jpg
מבחן בהיסטוריה א לכיתה י מבחן בהיסטוריה א' לתלמידי כיתה יוד י היסטוריה jpg
בוחן במתמטיקה לכיתה י מבדק קצר במתמטיקה לתלמידי כיתה יוד י מתמטיקה jpg
מבחן בכימיה לכיתה י מבחן בכימיה לתלמידי כיתה יוד י כימיה jpg
מבחן מתכונת בפסיכולוגיה-סוציולוגיה בחינה מסכמת בפסיכולוגיה + תשובות יב 100 מושגים pdf
מבחן על The Road Not Taken מבחן על הסיפור The Road Not Taken מאת Robert Frost . The Road Not Taken LOG test יב אנגלית jpg
מבחן בתנך בראשית ואיוב מבחן בתנ"ך : בראשית א-ד איוב א , ב , מ"ב 6-16 יא תנ"ך jpg
בוחן באזרחות הרשויות בישראל בוחן באזרחות על הרשויות בישראל. הרשות השופטת , ממשלות קואליציוניות , חקיקה ראשית חקיקה משנית יב אזרחות jpg
מבחן מתכונת - מדעי המחשב ב' מבחן מתכונת (מדעי המחשב ב') . פרק ראשון עיצוב תוכנה פרק שני מודלים חישוביים . שאלון 99205 . יב מחשבים pdf
מבחן על מאפייני הלאומיות המודרנית מבחן בהיסטוריה לכיתה י' על המאפיינים של הלאומיות המודרנית י היסטוריה pdf
עמודים: 1 2 3

© מבחנים, 2011-2012.