מבחנים לכיתה ג'


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
מבחן צבעים באגלית מבחן באנגלית - צבעים . English test Colors . ג אנגלית JPG
מבחן בהבנת הנקרא לכיתה ג מבחן בהבנת הנקרא (לשון) לתלמידי כיתה ג ג לשון pdf
מבחן במדעים לתלמידי כיתה ג מבחן במדעים לתלמידי כיתה ג בנושא צמחים ג מדעים pdf
מבחן באנגלית לכיתה ג מבחן קצר באנגלית לתלמידי כיתה ג הבודק בקיאות ואוצר מילים ג אנגלית pdf
מבחן בחשבון והנדסה לכיתה ג מבחן בחשבון והנדסה לתלמידי כיתה ג ג הנדסה pdf
מבחן בלשון לכיתה ג מבחן בעברית לתלמידי כיתה ג בנושא הפועל ותורת הההגה ג לשון pdf
עמודים: 1

© מבחנים, 2011-2012.