מבחנים לכיתה ה'


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
מבחן בלשון לכיתה ה מבחן בלשון לכיתה ה ה לשון JPG
הכתבה באנגלית 150 מילים נפוצות הכתבה באנגלית 150 מילים נפוצות ה אנגלית JPG
מבחן על שורשים ומשפחות מילים מבחן בלשון על שורשים ומשפחות מילים ה לשון pdf
מבחן במדעים על חשמל מבחן מסכם בנושא החשמל ה מדעים pdf
מבחן במדעים על מערכת השמש מבחן מסכם בנושא מבנה מערכת השמש , כדור הארץ , יקום . ה מדעים pdf
מבחן במדעים על הדם והלב מבחן במדעים בנושא הדם ולב ה מדעים pdf
מבחן בלשון סימני פיסוק מבחן בלשון לתלמידי כיתה ה בנושא סימני הפיסוק . ה לשון pdf
מבחן במדעים על תחנת כוח מבחן במדעים לתלמידי כיתה ה על תחנת כוח (חשמל, מקורות אנרגיה) ה מדעים pdf
מבחן במדעים על מתנות מן הטבע מבחן במדעים לתלמידי כיתה ה על מתנות מן הטבע . ה מדעים pdf
מבחן במדעים על דשנים מבחן במדעים וטבע לתלמידי כיתה ה על דשנים "מתנות מן הטבע" ה מדעים pdf
עמודים: 1 2 3

© מבחנים, 2011-2012.