מבחנים לכיתה ה'


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
מבחן במדעים מתנות מן הטבע מתנות מן הטבע ה מדעים pdf
מבחן בהנדסה על שטחים והיקפים מבחן מקיף על רוב החומר בהנדסה הנלמד בכיתה ה'. המבחן מתרכז ברובו בנושא שטחים והיקפים של מלבן וריבוע. ה הנדסה pdf
מבחן בחשבון על הרחבה וצמצום שברים פשוטים. מבחן מקיף לכיתה ה' על הרחבה וצמצום שברים פשוטים ה מתמטיקה pdf
am/is/are ו Has/have- מבחן באנגלית מבחן באנגלית על has/have וam/is/are. ה אנגלית pdf
עמודים: 2 3

© מבחנים, 2011-2012.