מבחנים לכיתה ז'


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
מבחן בתנ"ך ספר יונה פרקים ג' וד' מבחן בתנ"ך על ספר יונה פרקים ג וד. המבחן מורכב משאלות פתוחות. בהצלחה! ז תנ"ך pdf
מבחן בתנ"ך ספר יונה פרק א' מבחן מסכם ומאתגר על תחילתו של ספר יונה, פרק א'. מורכב משאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות. בהצלחה! ז תנ"ך pdf
עמודים: 2 3

© מבחנים, 2011-2012.