מבחנים לכיתה ט'


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
UNSEEN- NO PLASTIC BAGS,THANKS אנסין באנגלית לכיתה ט' בנושא שמירה על הסביבה. בהצלחה! ט אנגלית pdf
אנסין UNSEEN לכיתה ט' באנגלית אנסין לכיתה ט', תרגלו והצליחו! ט אנגלית pdf
מבחן במתמטיקה על חוקי חזקות וישרים מקבילים מבחן במתמטיקה על משולשים שווי שוקיים, חוקי חזקות וישרים מקבילים. בהצלחה! ט מתמטיקה pdf
מבחן במתמטיקה על כתיב מדעי, פירוק לגורמים, מעויין ומלבן מבחן במתמטיקה המתייחס בעיקר לכתיב מדעי וגאומטריה. בהצלחה! ט מתמטיקה pdf
מבחן במתמטיקה על כפל וחילוק שברים אלגבריים ומקבילית מבחן על כפל וחילוק שברים אלגבריים תוך התייחסות למקבילית. בהצלחה! ט מתמטיקה pdf
מבחן במתמטיקה על פרבולות, ריבוע וטרפז מבחן מקיף במתמטיקה על נושא הפרבולות, הריבוע והטרפז. בהצלחה! ט מתמטיקה pdf
מבחן ספר שמואל ב פרק א מבחן על ספר שמואל ב' פרק א'. בהצלחה! ט תנ"ך pdf
מבחן בתנך ספר שמואל ב פרקים ה וז מבחן על ספר שמואל ב פרקים ה ו-ז. בהצלחה! ט תנ"ך pdf
מבחן בתנך ספר שמואל ב פרקים יב ויג ומרד אבשלום מבחן על ספר שמואל ב פרקים יב ויג בהם התרחש מרד אבשלום. בהצלחה! ט תנ"ך pdf
מבחן בתנך על קינת דויד מבחן בתנ"ך על קינת דוויד. בהצלחה! ט תנ"ך pdf
עמודים: 1 2 3

© מבחנים, 2011-2012.