מבחנים לכיתה ט'


שם תאור כיתה מקצוע סוג הקובץ
מבחן בפיזיקה על אופטיקה: מקורות אור וקרני אור מבחן בפיזיקה על הנושא אופטיקה, תוך מתן דגש על מקורות וקרני אור. בהצלחה! ט פיזיקה pdf
מבחן על מבוא לפיזיקה ומדידות אנרגיה מבחן בנושא מבוא לנושא הרחב פיזיקה תוך שאלות בנושא מדידת אנרגיה. בהצלחה! ט פיזיקה pdf
מבחן בפיזיקה על מכונות פשוטות ואנרגיה מבחן מקיף בנושא המבחן אשר צויין לעיל, בהצלחה! ט פיזיקה pdf
מבחן בפיזיקה צל מלא וצל חלקי מבחן בנושא צל מלא מול צל חלקי והשוואה בינהם. בהצלחה! ט פיזיקה pdf
מבחן על מלחמת העולם הראשונה מבחן בנושא מלחמת העולם הראשונה. בהצלחה! ט היסטוריה pdf
מבחן בהסטוריה על אירופה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 כרקע למלחמת העולם הראשונה מבחן המתאר את השלכותיה והשפעותיה של תחילת המאה ה-20 על תחילתה של מלחמת העולם הראשונה העקובה מדם. ט היסטוריה pdf
מבחן באזרחות על הצהרת העצמאות ומשטר דיקטטורי מבחן מקיף הכולל בתוכו שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות על הצהרת העצמאות ומשטר דיקטטורי. ט אזרחות pdf
מבחן באזרחות על הכרת מפת ארץ ישראל וירושליים מבחן מקיף בנושא של מפת ארץ ישראל, הכולל בתוכו זיהוי איזורים וערים בארץ ושאלות היסטוריות על עיר בירתנו ירושלים. בהצלחה! ט אזרחות pdf
עמודים: 2 3

© מבחנים, 2011-2012.