סיכומים בהיסטוריה לכיתה ט'
שם כיתה מקצוע
חמש מצוות היסוד באיסלאם סיכום ט היסטוריה
מעמדה של ירושלים בתקופות העות’מאנית והבריטית ט היסטוריה
סיכום אלכסנדר השני ט היסטוריה
© מבחנים, 2011-2012.