סיכומים בתנך לכיתה ט'
שם כיתה מקצוע
מרד אבשלום תכנון המרד - פרק טו שמואל ב ט תנך
פרק ו שמואל ב סיכום לפני מבחן בנקודות ט תנך
המילים המנחות בפרק י"א ט תנך
בקשת דוד לבנות בית לה ט תנך
דוד ובת שבע ט תנך
שמואל א פרק כה ט תנך
משל כבשת הרש ט תנך
© מבחנים, 2011-2012.