סיכומים לכיתה י'
ספרות   היסטוריה   תנ"ך   אזרחות   פיזיקה   ביולוגיה   כימיה

שם כיתה מקצוע
משרד הקליטה - ביטוי ללאום היהודי י אזרחות
סיכום על "כתב סתיו" / רשב"ג י ספרות
חוק שימור האנרגיה הסבר י פיזיקה
סיכום על כינורו של רוטשילד - אנטון צ'כוב י ספרות
סיכום והסבר חוק סנל י פיזיקה
סיכום על יהדות איטליה י היסטוריה
סיכום על הו קברניט! קברניטי / וולט וויטמן י ספרות
סיכום על הכבד י ביולוגיה
סיכום על HTML י מדעים
כתיבת סיכום בורר י ספרות
הסדר הסטאטוס-קוו סיכום י אזרחות
מצדה - השלב האחרון במרד נגד הרומאים י היסטוריה
סיכום בנושא דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל: י היסטוריה
סיכום על הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה י היסטוריה
סיכום על הסיפור סרוויס צכי י ספרות
סיכום השיר יפה נוף / יהודה הלוי י ספרות
מחלה אקוטית ומחלות כרוניות י מדעים
סיכום השיר משאלות י ספרות
יחסי גומלין בין אורגניזמים י ביולוגיה
שופטים פרק א י תנך
שמואל ב פרק ב י תנך
שמות פרק ה י תנך
בניין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין הבריטים, היהודים והערבים בארץ ישראל בשנות ה-20 י היסטוריה
סיכום מלכים א פרק ו י תנך
משפט מורכב י ספרות
© מבחנים, 2011-2012.