סיכומים בספרות לכיתה י'
שם כיתה מקצוע
סיכום על "כתב סתיו" / רשב"ג י ספרות
סיכום על כינורו של רוטשילד - אנטון צ'כוב י ספרות
סיכום על הו קברניט! קברניטי / וולט וויטמן י ספרות
כתיבת סיכום בורר י ספרות
סיכום על הסיפור סרוויס צכי י ספרות
סיכום השיר יפה נוף / יהודה הלוי י ספרות
סיכום השיר משאלות י ספרות
משפט מורכב י ספרות
© מבחנים, 2011-2012.