סיכומים בהיסטוריה לכיתה י'
שם כיתה מקצוע
סיכום על יהדות איטליה י היסטוריה
מצדה - השלב האחרון במרד נגד הרומאים י היסטוריה
סיכום בנושא דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל: י היסטוריה
סיכום על הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה י היסטוריה
בניין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין הבריטים, היהודים והערבים בארץ ישראל בשנות ה-20 י היסטוריה
© מבחנים, 2011-2012.