סיכומים בתנך לכיתה י'
שם כיתה מקצוע
שופטים פרק א י תנך
שמואל ב פרק ב י תנך
שמות פרק ה י תנך
סיכום מלכים א פרק ו י תנך
© מבחנים, 2011-2012.