סיכומים לכיתה יא'
ספרות   היסטוריה   תנ"ך   אזרחות   פיזיקה   ביולוגיה   כימיה

שם כיתה מקצוע
המאפיינים העיקריים של תופעת הלאומיות המודרנית יא היסטוריה
דין דם ודין קרקע יא אזרחות
סיכום אם לא למעלה מזה יא ספרות
מקבץ שאלות חזרה לבגרות בספרות יא ספרות
סיכום על קונגרס הציוני הראשון בבאזל יא היסטוריה
הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית יא היסטוריה
סיכום - ליל הסכינים הארוכות יא היסטוריה
הצו להגנת העם והאומה יא היסטוריה
סיכום על תיירים / יהודה עמיחי יא ספרות
חוקים המבטאים מורשת יהודית יא אזרחות
חוקים המבטאים את הדת היהודית יא מדעים
חוקים המבטאים את הלאום היהודי יא אזרחות
גישתה של מדינת ישראל כלפי המיעוטים החיים בה יא אזרחות
תפיסות שונות לציונות כפי שהן באות לידי ביטוי בשלוש גישות שונות לאופייה הרצוי של מדינת ישראל יא אזרחות
סוגי המדינות הלאומיות השונות יא אזרחות
הבדלים בין לאום לקבוצה אתנית יא אזרחות
ארבעת היסודות לקיומה של מדינה יא אזרחות
סיכום על קתדראלה / ריימונד קרבר יא ספרות
מדינה דתית לאומית סיכום יא אזרחות
תהילה / שי עגנון סיכום יא ספרות
זמר נוגה / רחל - סיכום יא ספרות
מלכים פרק יב - קריעת הממלכה יא תנך
שמות פרק כד יא תנך
שמות פרק ו יא תנך
לאום ומדינת לאום: לאומיות אתנית, לאומיות פוליטית וסוגי מדינות לאום יא מדעים
© מבחנים, 2011-2012.