סיכומים בתנך לכיתה יא'
שם כיתה מקצוע
מלכים פרק יב - קריעת הממלכה יא תנך
שמות פרק כד יא תנך
שמות פרק ו יא תנך
© מבחנים, 2011-2012.