סיכומים לכיתה יב'
ספרות   היסטוריה   תנ"ך   אזרחות   פיזיקה   ביולוגיה   כימיה

שם כיתה מקצוע
חוק עשיית דין בנצאים ועוזריהם - הסבר יב אזרחות
סיכום על Rules of the Game יב ספרות
סיכום על Mr know all יב ספרות
סיכום על "לא זכיתי באור מן ההפקר" / ביאליק יב ספרות
שני טיפוסי הלאומיות הנפוצים וההבדלים ביניהן יב היסטוריה
לקט שאלות פתוחות בנושא רבייה יב ביולוגיה
אחריות ממשלתית ואחריות מיניסטריאלית יב אזרחות
סיכום על Count that day lost יב ספרות
תרגילים ברקורסיה יב מדעים
סיכום על מיקרואורגניזמים ביולוגיה יב ביולוגיה
סיכום על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב יב היסטוריה
החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני - הסבר יב היסטוריה
סיכום על ועידת ואנזה יב היסטוריה
הסיבות להעברת שאלת ארץ ישראל לאום עי בריטניה יב היסטוריה
ארבעת התנאים לקיומה של "מדינה ריבונית" יב אזרחות
סיכום על הפלמ"ח יב היסטוריה
שאלות חזרה לקראת מבחן הבגרות בתולדות האמנות יב מדעים
סיכום על המלחמה הקרה יב היסטוריה
סיכום 14 הנקודות של וודרו וילסון יב היסטוריה
סיכום בהסיטוריה בנושא העלייה החמישית יב היסטוריה
סיכום על היודנארט – מנהל הגטו יב היסטוריה
סיכום על מדיניות הנאצית כלפי יהודי פולין יב היסטוריה
סיכום על The Road Not Taken יב ספרות
סיכום על Summers Reading יב ספרות
סיכום על תורת הגזע יב היסטוריה
סיכום על היטלר יב מדעים
שופטים פרק ט יב תנך
חופש העיסוק יב אזרחות
"התפסן בשדה השיפון" – תיאור דמותו של הולדן קולפילד יב ספרות
© מבחנים, 2011-2012.