סיכומים בספרות לכיתה יב'
שם כיתה מקצוע
סיכום על Rules of the Game יב ספרות
סיכום על Mr know all יב ספרות
סיכום על "לא זכיתי באור מן ההפקר" / ביאליק יב ספרות
סיכום על Count that day lost יב ספרות
סיכום על The Road Not Taken יב ספרות
סיכום על Summers Reading יב ספרות
"התפסן בשדה השיפון" – תיאור דמותו של הולדן קולפילד יב ספרות
© מבחנים, 2011-2012.