סיכומים בהיסטוריה לכיתה יב'
שם כיתה מקצוע
שני טיפוסי הלאומיות הנפוצים וההבדלים ביניהן יב היסטוריה
סיכום על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב יב היסטוריה
החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני - הסבר יב היסטוריה
סיכום על ועידת ואנזה יב היסטוריה
הסיבות להעברת שאלת ארץ ישראל לאום עי בריטניה יב היסטוריה
סיכום על הפלמ"ח יב היסטוריה
סיכום על המלחמה הקרה יב היסטוריה
סיכום 14 הנקודות של וודרו וילסון יב היסטוריה
סיכום בהסיטוריה בנושא העלייה החמישית יב היסטוריה
סיכום על היודנארט – מנהל הגטו יב היסטוריה
סיכום על מדיניות הנאצית כלפי יהודי פולין יב היסטוריה
סיכום על תורת הגזע יב היסטוריה
© מבחנים, 2011-2012.