סיכומים באזרחות לכיתה יב'
שם כיתה מקצוע
חוק עשיית דין בנצאים ועוזריהם - הסבר יב אזרחות
אחריות ממשלתית ואחריות מיניסטריאלית יב אזרחות
ארבעת התנאים לקיומה של "מדינה ריבונית" יב אזרחות
חופש העיסוק יב אזרחות
© מבחנים, 2011-2012.