סיכום על הסכם ריבנטרופ-מולוטובהסכם ריבנטרופ-מולוטוב: אוגוסט 1939, ההבנה כי מלחמה עומדת לפרוץ הלכה והתבססה בקרב מנהיגי מדינות אירופה. היה ברור כי מלחמת עולם נוספת היא שאלה של זמן בלבד. היטלר הבין כי מתקפה על פולין תוביל את גרמניה למלחמה עם בריטניה וצרפת. ואילו סטלין הבין את היתרונות הטמונים בהסכם עם גרמניה. שבועות לפני פרוץ המלחמה חתמו שני שרי החוץ של שתי המדינות על הסכם גלוי זה. ההסכם הפתיע את מדינות המערב, ובמיוחד את בריטניה, כי באותה שעה נהלה בריטניה שיחות סודיות עם ברית המועצות על מנת להגיע עמה להסכם. בהסכם שני מישורים-גלוי וסמוי.

המישור הגלוי.הסכם אי התקפה הדדית, שיתוף פעולה והסכמה לא להצטרף לבריתות צבאיות אחת כנגד השנייה. במקרה של מחלוקת, הפתרון הוא מו"מ. ההסכם נחתם ל-10 שנים.

המישור הסמוי.ישנה הסכמה על חלוקת פולין ובעצם שתי המדינות קובעות שפולין תאבד את עצמאותה. נקבע כי גרמניה תורשה להשתלט על ליטא ומערב פולין, ואילו ברית המועצות על מזרח פולין, אסטוניה, לטביה ופינלנד.

ההסכם הוא הסכם לא טבעי בין שתי המדינות. הייתה הפתעה כי בין שתי האידיאולוגיות הייתה יריבות ואף שנאה. לאורך כל הדרך האשים היטלר את הקומוניסטים ואילו סטלין לא שש לתמוך בהיטלר. אלו הם שני מנהיגים טוטליטאריים שתיעבו זה את זה, ומערך הכוחות באירופה עם חתימת ההסכם השתנה. סטלין הרים כוס לחיי היטלר והבטיח כי "ברית המועצות לא תבגוד בשותפתה".

האינטרס של גרמניה.היטלר מבקש ליצור שקט בחזית המזרחית, להבטיח שבריה"מ לא תצטרף למדינות אחרות כנגד גרמניה. יתרה מזאת, היטלר מקווה שבריטניה וצרפת לא יוכלו להתמודד עם ההסכם. ההסכם מחליש עוד יותר את מדינות המערב ומצמצם עוד יותר את אפשרויות התגובה שלהן. היטלר מבטיח לעצמו את השליטה בפולין, והבין כי אם לא ישתף פעולה עם בריה"מ, זו תפנה לפולין יריבתו.

האינטרס של ברית המועצות.סטלין מקבל שטחים, שיוכל להפיץ בהם את הקומוניזם, והם חזקים מן הערבויות שנתנו בריטניה וצרפת לפולין במקרה אם תותקף. אינטרס נוסף הוא חוסר המוכנות של בריה"מ למלחמה- סטלין מבין שמדיניות הפיוס מעודדת את היטלר, והיטלר חזק מסכן את ברית המועצות. באינטרס השלישי- ניסיון לסכסך בין גרמניה לבין המערב.

בעקבות ההסכם קיבלה גרמניה מברית המועצות חיטה, נפט, דלק למטוסים, עפרות ברזל ועוד. ברית המועצות קיבלה מנועי מטוסים, תרשימי כלי שייט, טילי טורפדו ומוקשים. סטלין, שחשש מתקיפה גרמנית, הרוויח זמן שאותו היה יכול להקדיש להתעצמותה של בריה"מ.

לסיכום:סטלין העדיף לכרות ברית עם גרמניה למרות המחלוקות האידיאולוגיות. ההסכם משרת את שני הצדדים. והוא מאפשר להיטלר לפתוח במלחמה מצד אחד ומצד שני מבטיח לבריה"מ כוח נוסף. ואכן ב-1 בספטמבר, 1939, שמונה ימים לאחר חתימת הסכם ריבנטרופ מולוטוב- פלש היטלר לפולין ומלחמת העולם השנייה פרצה.


© מבחנים, 2011-2012.