סיכום על מיקרואורגניזמים ביולוגיההנושא מיקרואורגניזמים שונה מנושאים אחרים בתכנית הלימודים, משום שהוא מתמקד בקבוצה של יצורים (אורגניזמים) ולא בתהליכים או במערכות. יתרה מזו, המיקרואורגניזמים, היצורים הזעירים, שייכים לקבוצות מיון (קבוצות סיסטמטיות) שונות: חיידקים, חד-תאיים כמו פרוטוזואה, אצות ופטריות. מהו, אם כך, הטעם לאגדם יחד בנושא אחד? העניין ביצורים הזעירים הוא רב בשל תפוצתם הנרחבת, בשל התפקוד החשוב (אם כי לא תמיד נראה לעין) שהם ממלאים בביוספרה ובשל חשיבותם הכלכלית. חלק מיחסי הגומלין שהם מקיימים עם יצורים אחרים מתבטאים במחלות באדם, בבעלי חיים ובצמחים. ההבנה שמחלות נגרמות על ידי יצורים זעירים, ולא על ידי שדים ורוחות, הייתה שלב חשוב בהיסטוריה של הביולוגיה. עם גורמי המחלות נמנים גם הנגיפים (הווירוסים), שאינם מתפקדים כיצורים חיים במלוא המשמעות של המושג "חיים" מבחינת המטבוליזם, ולאחרונה נתגלו בין גורמי המחלות גם הפריונים, שאינם יצורים חיים אלא חלבונים שעברו שינוי.

לכל אלה יש משמעויות רפואיות וכלכליות נרחבות. בשנים האחרונות גוברת בתעשייה החשיבות של היישומים הביוטכנולוגיים, שבהם משתמשים במיקרואורגניזמים לייצור חומרים ולהנדסה גנטית.

בהוראת הנושא יודגש הקשר של המיקרואורגניזמים לחיי יום יום.

 

מבט על

למיקרואורגניזמים למיניהם יש חשיבות גדולה במערכות החיים השונות על פני כדור הארץ ובחיי האדם. הם מצויים בכל מקום, משתתפים ביצירת קרקע, בתהליכים ביוכימיים בקרקע, במיחזור החומרים בביוספרה. מיקרואורגניזמים משמשים גם אמצעי לעיבוד מזון בצורות שונות. הם מקיימים מגוון רחב של יחסי גומלין – סימביוזות למיניהן – עם יצורים אחרים מכל הקבוצות הסיסטמטיות. חלק מיחסי הגומלין מתבטאים במחלות באדם, בבעלי חיים ובצמחים. בצד הרבגוניות של מיקרואורגניזמים במבנה ובצורה מתקיימים בהם כל תהליכי החיים המשותפים לכל התאים. עם זאת, בקרב החיידקים ישנם כאלה שמתקיימים בהם תהליכים מטבוליים ייחודיים, המאפשרים לחיידקים לחיות כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ, ובכלל זה גם במקומות שבהם תנאי סביבה קיצוניים ויצורים אחרים אינם יכולים להתקיים כלל.

למיקרואורגניזמים תפקיד מרכזי במיחזור החומרים בטבע בשל יכולות מטבוליות המיוחדות להם, כמו הכושר לקבע חנקן מהאוויר ולפרק תרכובות אורגניות לתרכובות אי-אורגניות. יכולות אלה מנוצלות היום גם בתהליכים ביוטכנולוגיים ובפעולות לשימור הסביבה.

לתכונותיהם המיוחדות של המיקרואורגניזמים ולמגוון יחסי הגומלין שהם מסוגלים לפתח יש משמעות רבה לחיי האדם, כגון הצורך לעבד מזון ולשמרו מפני ריקבון, הבנת מחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים, מניעתן והטיפול בהן. במקביל להתפתחות הידע על אודות המחלות נצבר גם ידע רחב בנוגע למנגנוני ההגנה והחיסון באדם וביצורים אחרים.

הידע הרב על אודות מיקרואורגניזמים, המבנה שלהם והתהליכים המתרחשים בהם שינה באופן מהותי גם את ההבנה לגבי תהליכי יסוד המתקיימים בכל היצורים החיים.

 


© מבחנים, 2011-2012.