סיכום על שורש גוף וזמןשורש: 
שלושה או ארבעה עיצורים (אותיות) אשר מופיעות בסדר קבוע ומשמשות כבסיס המילים הבנויות מאותו שורש והמעניקות את המשמעות הבסיסית למשפחת המילים.
 
אות ראשונה בשורש: פ' הפועל
אות שניה: ע' הפועל
אות שלישית: ל' הפועל
 
גוף:
מונח דקדוקי המתייחס לשותפים הפוטנציאלים בשיח.
גוף ראשון - מדבר/ת, מדברים/ות
אני, אנו - המוען, המוסר.
 
גוף שני - נוכח/ת, נוכחים/ות 
אתה, אתם - הנמען.
 
גוף שלישי - נסתר/ת, נסתרים/ות
הוא, הם - עליו מדברים.
 
זמן: 
מורכב משלושה זמנים:
עבר - נטיית הפועל + סיומת סופית: תִ/תָ/תְֹ/ה/נו/תם
 
הווה (בינוני) - צורה המשותפת לצורות פועליות ושמניות.
יש הווה עכשווי והווה הרגלי.
לצורת ההווה 4 נטיות בלבד: יחיד, יחידה, רבים, רבות.
 
עתיד - לציון פעולה שתתרחש.
נטיית העתיד מאופיינת בהוספת מוספיות איתן.
 
ציווי - דרך הוראה הנוספת לפועל המתייחסת לדרישה, ציווי, בקשה המופנת לגוף שני בלבד.
צורת הציווי מאופיינת בהעדר מוספיות או בתחילית ה. למשל: דבר, שמור, הכנס, השתיקו, התעזר.
 

© מבחנים, 2011-2012.