סיכום על קונגרס הציוני הראשון בבאזלרקע: לאחר פרסום הספר "מדינת היהודים", מנסה הרצל להיפגש עם ראשי המעצמות (הקיסר הגרמני, הסולטן הטורקי) אבל הוא נכשל במאמציו. גם פגישתו עם ברונים יהודים עשירים כמו הברון רוטשילד והברון הירש בניסיון לגייס מהם תמיכה כלכלית לתכניתו, מסתיימת בכישלון. מכאן שהרצל לא זוכה ליחס רציני. הרצל מבין כי כאדם פרטי אין ביכולתו להשיג את מטרתו ועל כן הוא מחליט לנסות להקים תנועה לאומית שתייצג את העם היהודי ותפעל למען השגת המטרה, לצורך כך הוא מכנס קונגרס יהודי ראשון בעיר באזל בשווייץ ב-1897 ככנס היסוד לתנועה הציונית.
לקונגרס מגיעים כ-200 נציגים מרחבי העולם היהודי. לאחר 3 ימי דיונים מתקבלת תכנית באזל שקובעת את המטרה של התנועה הציונית, דרכי השגתה והארגונים שיוקמו לצורך המטרה.
תכנית באזל: על-פי תכנית באזל, מטרתה של התנועה הציונית החדשה היא הקמת בית מולדת (בית לאומי) לעם היהודי בארץ ישראל המובטח לפי משפט הכלל (בהסכמת המעצמות העולמיות). המונה "מדינה" לא מופיע במטרה (למרות שזו הייתה השאיפה) מכיוון שהיה חשש ששימוש במונח זה יפגע בניהול המסע ומתן במיוחד עם האימפריה העותמנית (טורקיה).
בקונגרס גם נקבעו הדרכים והאמצעים להשגת המטרה הציונית:
- יישובה של ארץ ישראל באיכרים, עובדי אדמה ובבעלי מלכה.
- ניהול מסע ומתן דיפלומטי ומדיני עם המעצמות לשם השגת המטרה.
- גיבוש וחיזוק הזהות הלאומית של יהודי הגולה.
- ארגונה של היהדות בעולם במפעלים (התארגנויות) מקומיים בהתאם לחוקי כל ארץ

© מבחנים, 2011-2012.