מהו צל ?האור אינו יכול לעבוד דרך גוף אטום. גוף אטום הוא מכשול בדרכו של האור. האור מתקדם בקווים ישרים, ומכיוון שכך הוא יכול לעבור רק לצדי המכשול. לכן נוצר מאחורי הגוף האטום אזור חשוך (מוצל), אזור שהאור אינו מגיע אליו. מאחורי הגוף המואר האטום, על גבי הנייר או על גבי כל משטח אחר: קיר, אדמה וכדומה), מתקבלת צורה כהה, הנקראת צל. בתקופות קדומות גילו בני-האדם שאפשר לנצל את מיקום הצל המשתנה במשך שעות היום כדי למדוד זמן. שעון השמש הוא מתקן למדידת זמן, המבוסס על הטלת צל. 


© מבחנים, 2011-2012.