מהי שבירת אור?שינוי הכיוון של קרני האור, המתרחש בגבול שבין חומר שקוף אחד לבין חומר שקוף אחר, נקרא שבירה. אומרים שהאור נשבר במעבר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף אחר. לדוגמה: במעבר ממים לזכוכית, מזכוכית לאוויר, מאוויר לזכוכית וכדומה. האור המגיע מהחפצים לעינינו מאפשר לנו לראות אותם. כשקרני האור מגיעות אלינו מהחפצים בקווים ישרים מבלי להישבר, אנו רואים את החפצים בצורתם הרגילה. כך קורה כאשר החפצים נמצאים פשוט באוויר (למשל). כשהאור המגיע מהגופים עובר דרך יותר מחומר שקוף אחד, הקרניים נשברות בגבול בין החומרים השונים. זו הסיבה שבגללה אנו רואים את הגופים בצורה אחרת מכפי שאנו רואים אותם כשהם נמצאים באוויר. כאשר האור עובר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף אחר (מאוויר למים, ממים לאוויר, מאוויר לזכוכית, מזכוכית לאוויר וכדומה), המסלול הישר של האור משתנה. בדרך-כלל, האור משנה כיוון. אומרים שהאור נשבר. לתופעה זו קוראים שבירת האור. כאשר האור פוגע בפני הגוף השקוף במאונך, כיוון האור איננו משתנה. גופים שחלק אחד שלהם נמצא בסביבה שקופה אחת וחלקם האחר נמצא בסביבה שקופה אחרת, נראים לנו שונים בגלל תופעת השבירה מכפי שהם נראים, כאשר הם נמצאים בסביבה שקופה אחת בלבד. לא כל האור עובר מחומר שקוף אחד למשנהו. חלק מהאור מוחזר.  


© מבחנים, 2011-2012.