חוק שימור האנרגיה הסברחוק שימור האנרגיה קובע שאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת, היא משנה צורה מסוג אנרגיה לסוג שונה. בניסוח אחר: שינוי האנרגיה במערכת סגורה כלשהי מתבטא רק בשינוי צורת האנרגיה או במיקומה, ואילו כמות האנרגיה קבועה תמיד. חוק שימור האנרגיה הוא אחד מחוקי השימור הבסיסיים של הפיזיקה.
 
כדוגמה לשינוי צורת האנרגיה ניתן להביא את הפיכת האנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית, ולהיפך. האנרגיה נשמרת גם במקרים נוספים, לדוגמה במעבר מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה תרמית.
 
הכללות:
 
-על פי תורת היחסות, מסה יכולה להפוך לאנרגיה ולהפך, לפי הנוסחה המפורסמת E=mc2; לכן, בפיזיקה מודרנית חוק שימור האנרגיה מוכלל לחוק שימור המסה-אנרגיה.
-על פי משפט נתר, לכל חוק שימור מתאימה סימטריה. חוק שימור האנרגיה והמסה גורר אינווריאנטיות להזזות בזמן, כלומר שחוקי הפיזיקה אינם משתנים עם חלוף הזמן. באותו אופן אינווריאנטיות להזזות בזמן גוררת את חוק שימור האנרגיה והמסה.

 
הדף מקורו בוויקיפדיה (דף)
הטקסט מוגש בכפוף ל-
cc-by-sa

© מבחנים, 2011-2012.