דין דם ודין קרקעדין דם – האזרחות עוברת בירושה מהורים לבנים, בלי קשר למקום הלידה. (שיטה המקובלת במיוחד בארצות שיש מהן הגירה החוצה).
 
דין קרקע – שיטה להענקת אזרחות מכוח לידה במדינה ללא קשר לאזרחות ההורים. (שיטה המקובלת במיוחד במדינות הרוצות לעודד הגירה אליהן)

© מבחנים, 2011-2012.