לקט שאלות פתוחות בנושא רבייה 

מתוך בחינות בגרות 5 יח"ל (043003) תשס"ה-תשס"ט

 

1. במחקר מסוים נבדקה יצירת פירות בשני מיני צמחים, מין א ומין ב. לשני מיני הצמחים יש פרחים צבעוניים וצופנים. מכל מין נבחרו לניסוי 40 צמחים שגודלו בשתי חלקות סמוכות. בכל חלקה היו 20 צמחים ממין א ו-20 צמחים ממין ב. אחת החלקות כוסתה ברשת צפופה.

בשתי החלקות התנאים האביוטיים היו מיטביים (אופטימליים).

 

 

בכל אחת מהחלקות נבדקו מספר הפרחים שנוצרו, מספר גרגרי האבקה בפרחים, ומספר הפירות שהתפתחו. כמו כן חושב אחוז הפוריות, שהוא אחוז הפרחים שהתפתחו מהם פירות. חלק מן התוצאות מוצגות בגרף שלפניך.

 

 

 

 

 

 

 

א. ציין בנוגע לכל אחד מהמינים א ו-ב, האם סביר שהוא מואבק בעיקר בהאבקה עצמית או בעיקר בהאבקה
זרה. נמק את תשובתך על פי התוצאות.

ב. במין ב מספר גרגרי האבקה הממוצע לפרח היה גדול הרבה יותר מאשר במין א.

האם נתונים אלה תומכים בתשובתך לסעיף א? הסבר.

(003 תשס"ט)

 

2. א. תאר שני מנגנונים המונעים האבקה עצמית בצמחים.

ב. בהאבקה עצמית יש יתרונות וחסרונות לקיום המין. ציין יתרון אחד וחיסרון אחד.

(003 תשס"ט)

 

 

3. הסבר מדוע באוכלוסייה המתרבה ברבייה זוויגית (מינית) יש שונות רבה יותר מאשר באוכלוסייה
המתרבה ברבייה אל-זוויגית (אל-מינית). בתשובתך התייחס לשתי סיבות.

(003 תשס"ט)

 

4. א. מהו ההבדל העקרוני בין התפתחות העובר בעופות לבין התפתחות העובר ביונקים?

ב. לעובר מתפתח יש צרכים שונים: אספקת מזון, חילוף גזים, הפרשת פסולת, הגנה. כיצד מתמלאים צרכים אלה בעוברי עופות?

(003 תשס"ט)

5. א. הבא דוגמה אחת להתערבות האדם במחזור החיים של צמחים (נביטה, פריחה או התפתחות פרי),
ותאר באיזו שיטה נעשית ההתערבות

ב. הסבר מה התועלת לאדם בהתערבות שציינת.

(003 תשס"ט)

 

6. תאר בקצרה משוב חיובי ומשוב שלילי במחזור הווסת. לכל אחד מן המשובים ציין:

- אילו הורמונים מעורבים במשוב.

- מאין מופרש כל אחד מהם.

- מהו איבר המטרה של כל הורמון.

(003 תשס"ט)

 

7

 

. התרשים שלפניך מתאר באופן סכמטי חלק מן האירועים המתרחשים בשחלה וברחם בתחילת היריון. באירועים אלה מעורבים ההורמון פרוגסטרון והורמון נוסף, hCG.

 

א. על פי התרשים – מהיכן מופרש ההורמון hCG, מהיכן בשחלה מופרש הפרוגסטרון, ומהו איבר המטרה של כל אחד ממהורמונים האלה?

ב. הסבר כיצד נמנע ביוץ במהלך ההיריון.

(003 תשס"ח)

 

 

 

8. החומר הסינתטי 486 RU, המעכב את פעולת הפרוגסטרון, משמש גם תרופה לטיפול בגידולים מסוימים במוח. בדרך כלל מומלץ שלא לתת את החומר לנשים בהיריון. הסבר מדוע.

(003 תשס"ח)

 

9. א. השווה בין תאי מין זכריים לבין תאי מין נקביים אצל האדם מהבחינות האלה:

גודל התאים, כמות התאים, מתי התאים נוצרים, מספר הכרומוזומים בתא.

ב. הסבר כיצד מותאם המבנה של תא המין הזכרי או של תא המין הנקבי לתפקידו.

בתשובתך פרט שתי התאמות.

(003 תשס"ח)

 

 

10. בָּמקום שבו משתרש עוּבָּר האדם בדופן הרחם מתפתחת השִלְיָה, החיונית להתפתחות העוּבָּר.

א. ציין 3 חומרים העוברים בשליה מהאם אל העוּבָּר, ושני חומרים העוברים מהעוּבָּר אל האם.

ב. תאר כיצד מבנה השליה מאפשר מעבר חומרים בין האם לעוּבָּר.

(003 תשס"ח)

 

11. בימינו אפשר לסייע בדרכים שונות לזוגות שיש להם בעיות פוריות, כדי שיוכלו להביא ילדים לעולם.

א. ציין שתי בעיות שונות שעלולות לגרום לפגיעה בפוריות של בני הזוג.

ב. הצע פתרון אפשרי לכל אחת מן הבעיות שציינת בסעיף א.

(003 תשס"ח)

 

 

 

12. במהלך תהליך הנביטה של גרגר תירס עולה משקל העוּבָּר (הנצרון והשורשון) שבתוכו. כמו כן חלים בגרגר השינויים האלה: צריכת החמצן גדֵלה, פליטת ה-CO2 גדלה, פעילות האנזימים מפרקי העמילן גדֵלה. הסבר את הקשר בין השינויים האלה ובין העלייה במשקל העוּבָּר.

(003 תשס"ח)

14-13

הדפנִיָה היא סרטן זעיר החי בשלוליות חורף. הדפנִיָה יכולה להתרבות בשתי צורות רבייה: רבייה זוויגית (מינית) ורביית בתולין. בחורף, כאשר השלולית מלאה במים, כל הדפניות שבשלולית הן נקבות והן מתרבות ברביית בתולין: מהביצים שבגופן מתפתחות דפניות נקבות בוגרות. לקראת האביב, כאשר השלולית מתחילה להתייבש, מחלק מהביצים שבגוף הנקבות מתפתחים זכרים. זכרים אלה מזדווגים עם דפניות נקבות שבשלולית, ובעקבות ההזדווגות מתפתחות בגוף הנקבות שתי ביצים, הנקראות ביצי קיימא, והן מוטלות אל מימי השלולית. ביצי הקיימא גדולות והן עטופות במעטה קשיח, המאפשר להן לשרוד כאשר השלולית מתייבשת.

כאשר השלולית מתמלאת שוב בחורף, בוקעות מביצי הקיימא דפניות נקבות, ודפניות אלה מתרבות ברביית בתולין, וחוזר חלילה.

13. א. ציין יתרון אחד של רביית בתולין וחיסרון אחד שלה.

ב. הדפניות הן דיפלואידיות. על פי תיאור מחזור החיים של הדפנִיָה, שער באילו תנאים מתקיימת מיוזה
אצל דפניות, ונמק את תשובתך.

(003 תשס"ז)

 

 

14. חוקרים ערכו ניסוי ובו הם גידלו דפניות בתנאי מעבדה במשך 15 יום, ב-4 כלים שונים, IV-I.

בתחילת הניסוי הכילו כל הכלים אותה כמות של מי שלולית ואותה כמות של דפניות. בכל יום הוציאו מכל כלי כמות שונה של מים, ללא דפניות. במשך 15 יום עקבו החוקרים אחר הופעת ביצי קיימא בכל אחד מהכלים.

תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה שלפניך.

 

הכלי

כמות מי השלולית שהוצאה

בכל יום מהכלי (מ"ל)

מספר הימים שעברו עד

שהופיעו ביצי קיימא בכלי

I

1

לא הופיעו

II

2

11

III

3

9

IV

4

7

 

א. על פי התוצאות בטבלה, מהי המסקנה מהניסוי? נמק.

ב. שער מה היו תוצאות הניסוי, אילו במקום להוציא מים מהכלים היו מוסיפים דפניות לכלים – כמות שונה
של דפניות לכל כלי. נמק.

ג. כיצד התופעה, שבאה לידי ביטוי בתוצאות הניסוי, מסייעת להתאמת הדפניות לבית גידולן (שלולית החורף)?

(003 תשס"ז)

 

15. אצל צמחים יש חילוף דורות בין דור הפלואידי לדור דיפלואידי. מאפייני הדורות אצל צמחים ירודים, כמו
טחבים ושרכים, שונים ממאפייניהם אצל צמחים עילאיים.

א. בצמח מסוים הדור ההפלואידי מבצע פוטוסינתזה וקולט מים ממצע בית הגידול.

מהו צמח זה – צמח ירוד (טחב/שרך) או צמח עילאי?

ב. בצמחים עילאיים הדור ההפלואידי מוּתאם לאורח חיים יבשתי. הסבר כיצד הדור ההפלואידי הזכרי
מותאם לאורח חיים יבשתי, וכיצד הדור ההפלואידי הנקבי מותאם לאורח חיים זה.

(003 תשס"ז)

 

16. "בנטגְרַס" הוא צמח המשמש לכיסוי משטחים גדולים. מדענים הצליחו בשיטות של הנדסה גנטית להחדיר
לצמח גן לעמידות בפני קוטל עשבים מסוים. מטרת ההנדוּס הייתה לאפשר הדברה של עשבי בר, בלי
לפגוע בצמח הבנטגרס. האישור הנדרש לשימוש בבנטגרס המהונדס לא ניתן עדיין, מאחר שנמצא
שגרגרי האבקה של הצמח המהונדס מסוגלים להפרות כמה מינים של צמחי בר.

א. מהי הסכנה בהיווצרות צאצאים מהפריה כזאת?

ב. ציין שני תנאים שצריכים להתקיים, כדי שתוכל להתרחש הפריה בין הצמח המהונדס לבין צמח בר.


(003 תשס"ז)

17. א. הסבר כיצד דו-חיים מותאמים להתְרבּוּת במים.

ב. יונקים ועופות נחשבים לחולייתנים יבשתיים מובהקים. הצג שתי תכונות משותפות ליונקים ולעופות, שמתאימות אותם לרבייה ביבשה.

(003 תשס"ז)

 

18. א. לפניך שלושה מונחים הקשורים ברבייה אצל צמחים: גרגרי אבקה, הנצה, נחשון.

לגבי כל אחד מן המונחים האלה, ציין לאיזה סוג רבייה הוא קשור – לרבייה זוויגית או לרבייה אל-
זוויגית, והסבר בקצרה מהו הקשר.

ב. חוקרים שעוסקים בפיתוח צמחים בעלי תכונות רצויות לחקלאים מרבים אותם תחילה ברבייה זוויגית,

ורק אחר כך ברבייה אל-זוויגית. הסבר מדוע.

 

(003 תשס"ז)

 

 

19. א. מגבר ומאישה נלקחו דגימות דם, אחת לשבוע, במשך שלושה שבועות, ובכל דגימה נבדקה רמת ההורמונים LH ו- FSH. תוצאות הבדיקות מוצגות (בערכים יחסיים) בטבלה 1.

טבלה 1

 

נבדק א'

נבדק ב'

 

רמת LH

רמת FSH

רמת LH

רמת FSH

דגימה ראשונה

35

30

25

15

דגימה שנייה

95

65

23

16

דגימה שלישית

25

15

25

16

על פי התוצאות שבטבלה, איזה נבדק הוא הגבר: נבדק א' או נבדק ב'? נמק.

ב. משלוש נשים שונות נלקחו דגימות דם, ובכל דגימה נבדקה רמת ההורמונים אסטרוגן ופרוגסטרון. תוצאות הבדיקות מוצגות (בערכים יחסיים) בטבלה 2.

טבלה 2

 

רמת אסטרוגן

רמת פרוגסטרון

נבדקת א'

70

97

נבדקת ב'

90

7


© מבחנים, 2011-2012.