המאפיינים העיקריים של תופעת הלאומיות המודרנית
 

1. מאפיינים תרבותיים

הזהות הלאומית מתגבשת סביב מספר מאפיינים תרבותיים :

א. לשון משותפת

מהווה כלי מלכד שבאמצעותו ניתן להנחיל אידיאולוגיה (מערכת עקרונות), תרבות ומסורת

משותפים, המייחדים את הקבוצה הלאומית.

ב. תרבות משותפת

שירה, ספרות, תלבושת מסורתית, לעיתים גם זיקה לדת ספציפית.

ג. היסטוריה משותפת - מוצא משותף וטיפוח אתרי מורשת.

ד. טריטוריה משותפת – מולדת היסטורית משותפת אליה קשור הלאום ושבו נוצרה הזהות הלאומית.

 

2. מאפיין חברתי

הלאומיות, מהיותה מבטאת את תחושת השייכות והנאמנות ללאום, מגשרת על הבדלים הקיימים בין

בני הלאום לבין עצמם כגון פערים חברתיים, פערים כלכליים ומסורות אזוריות שונות, ויוצרת מכנה

משותף רחב בין כל בני הלאום.

 

3. מאפיין פוליטי

א. הלאומיות המודרנית ערערה על הלגיטימיות (חוקיות) של מוקדי הכוח והשלטון המסורתיים –

המלוכה, האצולה והכנסייה, ודרשה להעביר את השלטון לידי נציגי הלאום.

ב. השאיפה העיקרית של הלאום היא לבטא עצמו בצורה פוליטית – באמצעות הקמת מדינה עצמאית.


© מבחנים, 2011-2012.