משרד הקליטה - ביטוי ללאום היהודיאחראי לעזור בקליטת העולים היהודים בארץ בתחומי : תעסוקה מגורים חברה ותרבות.

תחומי הסיוע של המשרד :
-ייעוץ לעולה החדש 
-סיוע כלכלי 
-הכשרה מקצועית 
-למידת השפה העברית
-סיוע בדיור 
-סיוע בהשתלבות העולה בחברה הישראלית 
 


© מבחנים, 2011-2012.