תחמוצות 


תחמוצת-תרכובת הבנייה מחמצן ויסוד אחר.

ניתן לחלק את התחמוצות לשתי קבוצות-

1.תחמוצת אל מתכתית.

2.תחמוצת מתכתית.

 


© מבחנים, 2011-2012.