לאום ומדינת לאום: לאומיות אתנית, לאומיות פוליטית וסוגי מדינות לאום 


מדינה

המדינה הריבונית היא יחידה אירגונית המקיימת ממש עצמאי על אוכלוסיה מסוימת בשטח מוגדר.

חייבים להתקיים 4 תנאים כדי להגדירה כמדינה ריבונית:

1)טירטוריה-לכל מדינה ריבונית יש שטח גאוגרפי, שטח המוגדר על ידי גבולות מוגדרים הכוללים יבשה,מים ואוויר.

הטירטוריה היא שטח שבו מתגוררת אוכלוסיית המדינה, הטרטוריה לא חייבת להיות רצופה.ואין מגבלה על גודל הטרטוריה.

2)אוכלוסיה-מדינה ריבונית חייבת להכיל אוכלוסיה מוגדרת וקבועה.האוכלוסיה מורקבת מרוב של אזרחים ומיעוט של תושבים שאינם אזרחים.גודל האוכלוסיה אינו משנה.

3)שלטון-מדינה ריבונית מכילה מוסדות שלטון מסודרים המאפשרים יציבות למדינה, השלטון הוא גוף בשידיו הסמכויות לניהול המדינה ושליטה על הטרטוריה והאוכלוסיה.

4)ריבונותעצמאות-עצמאות והכרה בין לאומית, המדינה מקבלת החלטות בענייני חוץ ללא התערבות של גורם זר.

סוגי מדינות לאום

לאום-קבוצה חברתית בעלת זהות משותפת השואפת להגדרה עצמאית במסגרת של מדינה ריבונית בטרטוריה מסויימת.לכל חבריה יש יסודות משותפים שחלקם לא מתוך בחירה כמו מוצא, שפה, דת וכ'ו.

כלומר השתייכות ללאום לא תלויה ברצון של היחיד שכן האדם נולד לתוך קבוצת הלאום וחלקם הן כן פרי בחירה כמו אידיאולוגיה, ערכים משותפים לדוגמא: דמוקרטיה.וזה מבטא את הרצון המשותף של היחידים להתלכד לקבוצת לאום.

לאומיות פוליטית

כאשר ההשתיכות ללאום מבוססת בעיקר על השתייכות מתוך בחירה כלומר על יסודות כמו אידיאולוגיה וערכים משותפים שנקראים יסודות פולטיים נרכשים אשר בעיקר סביבם התגבש הלאום ופחות על היסודות האתניים.

בלאומיות פוליטית ההשתייכות ללאום קשורה לרצון הפרט ולנוכות של קבוצת הלאום לקבל אותו.בלאומיות זו יש זהות בין השייכות ללאום לבין האזרחות.

 

לאומיות אתנית

כאשר ההשתייכות ללאום מבוססת בעיקר על השתייכות מלידה שאינה פרי בחירה כלומר על יסודות שיוכיים כמו שפה,מוצא,תרבות,היסטוריה או דת משותפת.ההשתייכות ללאום זה לא קשורה לרצון אלא נולדים לתוך הלאום.אין זהות בין השייכות ללאום לאזרחות.

 

 

סוגי מדינות לאום

מדינות לאום הומוגניות-

הכוונה היא למדינת לאום הכוללת לאום אחד בלבד שלא קיימים בא קבוצות מיעוט.

לדוגמא: ביפן 99% מהאוכלוסיה הם בני העם היפני עם קבוצת מיעוט שהיא חסרת משמעות מפכינה מספרית.

מדינות לאום עם רוב לאומי ומיעוטים-

מדינה זו כוללת רוב לאומי אחד וקבוצת מיעוט אחת או יותר אשר אינן מזדהות עם אוכלוסיית הרוב, רוב מדינות הלאום בנויות לפי מודל זה, המדינה נותנת עדיפות לקובצה אתנית מרכזית אחת שהיא אוכלוסיית הרוב  ואוכלוסיית קבוצות המיעוט משולבות במדינה כמיעוט שווה זכויות לדוגמא: ישראל שהרוב הוא יהודי-ישראלי וקבוצות מיעוט שונות שהם דרוזים,צ'רקסים,בדואים.

מדינות דו לאומיות-

מדינה השייכת לשני לאומים שונים כלומר יש במדינה שתי קבוצות אתניות מרכזיות בעלות מעמד שווה ומוסכם על שתיהם, לדוגמא: לבלגיה יש שני לאומים, הפלמים והבולונים.

מדינות רב לאומיות_

מדינה שיש בה כמה קבוצות אתניות(יותר מ-2) ולכולם מעמד שווה, המדינה מייצגת את כולם באופן שיוויוני. לדוגמא:שוויץ, יש בה 4 לאומים שונים וכל קבוצה מקבלת מעמד שווה.

 


© מבחנים, 2011-2012.