רבייה אל זוויגית, רבייה זוויגית וחיזור 


רבייה-

ממלכה-חתול,דג,לטאה.

מחלקה-דגים,דו-חיים,זוחלים,יונקים,עופות.

מערכה-חסרי חוליות,בעלי חוליות.

סדרה-טורפי יבשה,מכרסמים.

משפחה-חתוליים,כלביים.

סוג-חתול,פנתר,ברדלס.

מין-חתול בית,חתול ביצה.

מגוון ביולוגי-עושר המינים וריבוי סביבות החיים.

אוכלסיה-קבוצת יצורים בני אותו מין באותה סביבה.

 

יצור חי יכול להיווצר רק מיצור חי

סוגי רבייה-

רבייה זויגית-נדרשים שני יצורים(זכר ונקבה)להשלמתה-פחות צאצאים,צאצאים מפותחים וחזקים יותר.

רביה אל זויגית-נדרש יצור אחד להשלמתה-יותר צאצאים,צאצאים לא מפותחים וחלשים.

הצאצא מפתח משני תאי גמטה(זכרי ונקבי)כל אחד מכיל כמחצית מתאי הכרומוזונים בתא רגיל(23) שמכילים את החומר התורשתי.

תא ביצה-נוצרת בשחלה,עטופה בקרום,מכילה חומר תורשתי,מכילה חומר מזין לעובר,נוצרת בכמויות קטנות ביחס לתא זרע.

תא זרע-נוצר באשך,עטופה בקרום,מכיל חומר תורשתי,נוצר בכמויות גדולות מאד.

חיזור-

עונת רבייה-התקופה שבה היצורים מזדווגים,מפני שבה יש לצאצא את הסיכויים הגבוהים ביותר לשרוד.

דו צורתיות מינית-ליצורים יש דו צורתיות מינית כאשר יש הבדל בין הזכר לנקבה(אריה).

לבוש כלולות-בעונת הרבייה אחד מהפריטים,משנה פרט בגופו כדי להבדיל בין הזכר לנקבה(חרדון סיני).

התנהגות חיזור-התנהגות מיוחדת לכל מין,שמפתה את הנקבה לבחור את הזכר שמחזר אחריה,ההתנהגויות שונות כדי שיהיה אפשר להבדיל בין המינים.

(יען עושה ריקוד מיוחד שבו מניע את ראשו כדי לפתות את הנקבה).

 


© מבחנים, 2011-2012.