סיכום אלכסנדר השני 

שלום. סיכום זה מדבר על אלכסנדר השני, תהנו!

 מה בפעולותיו של אלכסנדר השני הפיח תקווה ביהודים?

הדברים שבפעולותיו של אלכסנדר השני אשר הפיחו תקווה ביהודים הינם:

כאשר אלכסנדר השני עלה לשלטון הוא ביטל את ביצועה של תכנית הסיווג (תכנית אשר מיינה את היהודים לקבוצות על פי מידת התועלת שלהם למדינה). בנוסף, הוא ביטל את גזרת הקנטוניסטים ואת גזרת הלבוש ליהודים.

הפעולות הללו הפיחו תקווה רבה ביהודים מאחר שהן רמזו על נטיותיו של הצאר לנהוג במדיניות אשר מקלה על היהודים ורוצה להועיל להם, מדיניות השונה ממדיניותו הקפדנית של אביו. בעקבות זאת, הדבר עורר ביהודים ציפייה ואמונה באפשרות לשיפור מעמדם בחברה וכמובן הפיח בהם תקוות רבות.

 מדוע מחליט אלכסנדר השני להקל במדיניות תחום המושב?

אלכסנדר השני החליט להקל על היהודים במדיניות תחום המושב כיוון שבעקבות נטייתו הליברלית הוא הקים וועדה אשר עליה הוטל לבדוק את ההגבלות והתקנות שהוטלו על היהודים בתקופת הצאר ניקולאי הראשון ובתקופתו. וועדה זו פסקה כי הגבלת היהודים בתחום המושב היא הסיבה אשר מונעת מן היהודים להשתלב בחברה. בעקבות פסיקת הוועדה, החליט אלכסנדר השני לאפשר לקבוצות קטנות של יהודים בתחום המושב. כלומר, אלכסנדר השני החליט להקל במדיניות תחום המושב בעקבות החלטות הוועדה אשר הקים.

 

למי אלכסנדר השני מאפשר לצאת ומדוע לדעתכם?

אלכסנדר השני מאפשר לצאת מתחום המושב רק ליהודים סוחרים עשירים ובעלי ממון (וכמובן לבני משפחותיהם ועוזריהם). כעבור שנים ספורות, הוא אפשר גם לבעלי מלאכה, חיילים ששירתו בצבא הצאר ניקולאי הראשון אביו (וכמובן גם לבני משפחותיהם) לצאת מתחום המושב. יתר על כן, הוא גם אפשר לכל העוסקים במקצועות הרפואה להתיישב בכל מקום העולה על רוחם ברוסיה. לדעתי, הוא אפשר רק לקבוצות אוכלוסין יהודיות אלו לצאת מתחום המושב עקב הסיבות הבאות:

ראשית, אנשים אלו עשירים או תרמו/תורמים למדינה ולכן יהיה לחברה ברוסיה יותר קל "לקבל" אותם וכך הם יוכלו להשתלב בחברה הרוסית.

שנית, הוצאת אנשים אלו מתחום המושב תפתח את המדינה. למשל, רופאים שיעברו מתחום המושב יוכלו לעזור לתפעל את בתי החולים ברוסיה ובכך להגדיל את כוח האדם. דוגמא נוספת: סוחרים עשירים, אשר יעזרו לפתח את הכלכלה הרוסית.

מה גרם לשינוי ביחס ליהודים? האם הכתוב בעמוד 221 מתאים לכותרת "מהשתלבות לדחייה"? צטטו משפט והוכיחו!

הגורם לשינוי ביחס ליהודים מקורו במרד של פולנים שחיו תחת השלטון הרוסי שפרץ בשנת 1863. בעקבות מרד זה, החליט הצאר לנקוט במדיניות תקיפה וקשה נגד המיעוטים הלאומיים ברוסיה (היהודים היו חלק מהמיעוטים הלאומיים ברוסיה). כתוצאה מכך התרחש שינוי במדיניות בה נהג אלכסנדר השני בתחילת שלטונו ושינוי זה כמובן גם השפיע על יהודי רוסיה. יתר על כן, גם בציבור הרוסי נשמעו ביקורות רבות נגד היהודים, ביקורות אלו פורסמו בעיתונים ותיארו את הסכנה הטמונה לרוסיה במידה והיהודים ישתלבו בה.

הכתוב בעמוד 221 מתאים לכותרת "מהשתלבות לדחייה", ציטוט: "ההקלות שהנהיג הצאר אלכסנדר השני עוררו ביהודים תקוות רבות, אך אלו נגוזו בתוך זמן קצר". ציטוט זה מתאים ללא צל של ספק לכותרת אשר צוינה לעיל משום שהוא מבהיר כי תחילה היהודים השתלבו והיה להם תקווה להמשך, אך לאחר מכן תקוותם נפסקה והם התחילו להדחה על ידי החברה הרוסית.

 

 

 

 

 

 


© מבחנים, 2011-2012.