החומר התורשתיגן - היחידה הבסיסית של התורשה, גן הוא קטע DNA האחראי ליכולת לפתח תכונה תורשתית מסויימת, הגנים מעוברים מדור לדור.

DNA - החומר שבו נמצא המידע לכל התכונות התורשתיות של היצור החי. רוב הDNA שבתא נמצא בכרומוזומים.

כרומוזום - גופיפים מיוחדים הנושאים את המידע התורשתי, הכרומוזומים נמצאים בגרעין התא.


© מבחנים, 2011-2012.