גאוגרפיה - מיעוטים בישראלמוסלמים

רוב הערבים בישראל הם מוסלמים, מיעוט הערבים הוא נוצרי.

מתגוררים בגליל, בכרמל, בשפלה ובאיזור ירושלים.

הבדואים, שהם חלק מהמוסלמים, מתגוררים בנגב ובגליל.

 

דרוזים

ברחו ממצרים, התיישבו בגולן, גליל, כרמל, סוריה ולבנון.

הדרוזים יצאו מהאיסלאם אך במדינות מוסלמיות הם מיצגים את עצמם - דרוזים, מוסלמים מבחינה ביטחונית.

הדת הדרוזית סודית ואין להם יום קודש או מנהגים בולטים.

הדרוזים בכרמל ובגליל אזרחי ישראל והגברים ברובם משרתים בצבא. הדרוזים בגולן אינם אזרחי ישראל ולא משרתים בצבא.

צ'רקסים

מוסלמים לא ערבים, הגיעו מאזור קווקז.

יש כ- 4000 מהם בישראל.

מרוכזים בשני כפרים:

ריחניה וכפר קמא.

רוב הגברים משרתים בכוחות הביטחון, נאמנים לישראל ולכל מדינה בה נמצאים.

נוצרים

רוב הנוצרים בישראל הם ערבים, עד לעלייה הגדולה מרוסיה בסמגרתה עלו ארצה הרבה נוצרים לא ערבים.

קבוצה של נוצרים יוצאי דופן הם הנוצרים אוהבי ישראל כדוגמת הטמפלרים שחיים בזכרון יעקב.

 


© מבחנים, 2011-2012.