חוק השבותכל יהודי הוא אזרח ישראלי, אם יבקש זאת, מאחר ומדינת ישראל היא מדינת העם היהודי בצביונה וגם בעת ההכרזה עליה.

חוק השבות בסיפו הראשון: " כל יהודי זכאי לעלות ארצה".

מכיר בזכותם של יהודים, בני זוג, ילדיהם ונכדיהם ( 3 דורות אחורה) לעלות ארצה.


© מבחנים, 2011-2012.