חופש העיסוק 

 על פי חופש העיסוק, כל אדם רשאי לבחור לעצמו מקצוע ועבודה. כל אדם יכול לבחור בעצמו פרנסה במקצוע שבו בחר ואסור למנוע זאת ממנו. חופש העיסוק אינו תקף על ההגבלות המעוגנות בחוק. הגבלות אלה כוללות הגבלה של עיסוק במקצועות מסוימים שדורשים הכשרה וכן הגבלות על מקצועות מסוימים שנועדו לפגוע בחברה כמו סחר בסמים. 
 
 
 

© מבחנים, 2011-2012.