הסיבות להקמת שכונת נווה צדק 

נווה צדק נוסדה בשנת  22 ,1887שנה לפני ייסוד תל אביב, על ידי משפחות יהודיות שרצו לגור מחוץ ליפו הצפופה.

היוזמה להקמת השכונה באה מחברת "עזרת ישראל" מיפו, שהוקמה במטרה לפעול לטובת הציבור החברה נוסדה על ידי אלעזר רוקח אחיו שלשמעון רוקח.. נווה צדק הוקמה בסיועו של אהרן שלוש שהיה בעל קרקעות על גבול יפו.  שלוש הציע למכור לחברה מגרש לבניית השכונה החדשה והנחתו הייתה, שאם יתחילו לבנות שכונה על אדמתו יגדל היישוב היהודי מחוץ ליפו ויעלה ערך אדמותיו, ולפיכך הסכים למכור למנהלי "עזרת ישראל" אדמה בתנאי תשלום נוחים ובמחיר זול מאוד - עשרים אלף אמה בכאלפיים וחמש מאות פרנק ששולמו תוך שנה. שלוש אמר כי עד מועד התשלום יש להתחיל כבר בבניה. השטח חולק ל-48 חלקות בני שלוש מאות אמה, מלבד השטח שהוקצב לרחובות ולשכונה החדשה קראו "נווה צדק".


© מבחנים, 2011-2012.