דוד ובת שבעהאות ו' שלפני המילה דוד יכולה להתפרש בשני אופנים: ו' החיבור (וגם דוד) או ו' הניגוד (אבל דוד).

אם זו ו' החיבור כלומר החלק השני ממשיך את החלק הראשון - המלך נשאר בדירתו גם בשעת מלחמה כדי לנהל את ענייני הממלכה. אם זו ו' הניגוד המחבר המקראי מותח ביקורת על דוד המלך - כל הצבא צר על רבה אבל דוד נשאר בירושלים.

לפי שמואל ב' י'ח 2-4, המלך לא צריך לצאת עם העם למלחמה שכן נכוחותו בשדה הקרב תמשוך עליו את כל תשומת הלב ותסכן את חייו.

ואילו ישאר המלך בראש היחידה האורפית יהיה אפשר להזעיקו כדי לתגבר את אחד הכוחות.


© מבחנים, 2011-2012.