בקשת דוד לבנות בית לה 

מדברי אלוהים לנתן ניתן להבין כי אין לאלוהים התנגדות עקרונית לבניית בית מקדם קבוע שכן הוא מציין שבנו של דוד ייבצע זאת.

הנימוקים לכך שדוד לא ייבנה את בית המקדש:

1. הזמן אינו מתאים, בניית מקדש אינה צורך דחוף, תפקידו של דוד הוא לבסס את שלטונו ולהילחם באויביו, אחרי שיושגו שלום ושלווה יבנה בנו את בית המקדש.

2. תחום מוסרי - שאת המקדש שיבנה מי שנאץ ללכלך את ידיו בדם.

קודם כל יש להכין את העם והארץ ולאחר מכן לבנות את המקדש.

3. צניעות - על דוד יש להסתפק בהישגיו בצבאיים והדתיים המרשימים ולא לשאוף גם לבנות בית מקדש, זאת יבצע בנו.

במקום לבנות בית מקדש לה' מבטיח לדוד את הקמתה הנצחית ואת ביסוסה של שושולת שיבו בכס המלוכה בירושלים.

המונח "בית נאמן" משתמש בדרך כלל לתיאור שושלת יציבה.

הבטחתו של ה' לדוד היא נצחית וללא תנאי.


© מבחנים, 2011-2012.