המילים המנחות בפרק י"אבפסוקים 2- 13 ישנם 3 שורשים מנחים, ש.ל.ח, ש.כ.ב, י.ר.ד.

תפקיד השורש ש.ל.ח הוא להראות את תכונתו של דוד לשלוט באחרים כדי שיבצעו את רצוניו. תפקיד השורש ש.כ.ב הוא להראות את הניגוד בין דוד ששוכב עם בת שבע לבין אוריה בעלה ששוכב  (ישן) עם אנשי דוד ולא יורד לשכב עם אשתו.

תפקיד השורש י.ר.ד הוא להבליט את הדרדרותו הרכזרית והמוסרית של דוד מהשקר לדרגה של רוצח.

דוד חטא, לא תחמוד עם אשת ראאו, לא תנאף וגרם לרצח אוריה.

דוד עבר על 4 דברות של בין אדם ולחברו.


© מבחנים, 2011-2012.