פרק ו שמואל ב סיכום לפני מבחן בנקודותהתהלוכה המביאה את ארון ה' לירושלים: דוד אסף 30,000 איש כדי ללוות את ארון ה'. שמו את הארון על העגלה שבני אבינדב נהגו בה. העם ודוד מרקדים לפני הארון ומנגנים בכלי נגינה.

ה' כעס בפסוקים 7,8 מכיוון שארון ה' החליק ועוזה נגע בארון למרות שאסור כדי שהוא לא יפול. ה' הרג את עוזה בגלל המעשה שעשה. שגיאתו של דוד היית כששכח שיש לשאת את ארון ה' על כתפי הכוהנים ולא בעגלה.

דוד מחליט לא להעלות את ארון ה' לירושלים מכיוון שהוא מפחד שיקרה מקרה נוסף כמו שקרה עם אוריה.

בית שאול בז להתנהגות ההמונית של דוד שמתערבב בין אנשיו ולא פועל כמו בית שאול ששומרים על ריחוק מהעם. מיכל רואה בחשיפת גופו של דוד מעשה המתאים לעבדים ואמהות ולא למלך. דוד חושב שזה אינו דבר פסול שנחשף גופו במהלך ההתלהבות. דוד אומר למיכל על כל שלעגה לו שה' בחר בו למלוך והעדיף את דוד על פני בית שאול.

מושגים:

ארון ה' – ארון שבתוכו היו לוחות הברית ולכן היה האביזר המקודש ביותר בעבודת  אלוהי ישראל.

שורש מנחה – שורש המנחה הוא ג.ל.ה, דוד מגלה וחושף את גופו בזמן העברת ארון ה' ומיכל לועגת לו על כך.


© מבחנים, 2011-2012.