סוגי דם*הדם מורכב מתאי דם מסוגים שונים ומנוזל הדם פלסמה.

*מוכרים ארבעה סוגי דם עיקריים : AB, A, B ו- O.

*תאי הדם האדומים מאפיינים ע"י מולקולת סוכר הקשורות אליהם.

*סוג הדם נקבע לפי סוג המולקולות הקשורות לתאי הדם האדומים.

*בנוזל הדם מצויים נוגדנים שונים המסוגלים לפעול נגד הסוכרים השונים.

* הנוגדנים הפועלים נגד סוכר A מכונים אנטי A.

* הנוגדנים הפעולים נגד סוכר B מכונים אנטי B.

*הנוגדן מתקשר רק לסוכר שנגדו הוא פועל וגורם להיווצרות גושים בדם.

*היווצרות גושים, מעין אלה עלולים לגרום לחסימת כלי דם וכתוצאה מכך למוות.

- בנוסף לארבעת סוגי הדם, אפשר למיין את בני האדם גם לקבוצות נוספות ע"פ סוכרים נוספים הקשורים לתאי הדם האדומים שלהם כמו: RH -, RH +.


© מבחנים, 2011-2012.