עקרונות הסיפור הריאלסיטי1. תיאור הדמות היא תיאור הגיוני ומציאותי.

2. הטבע עומד בפני עצמו והמציאות בה מתחרשים הדברים אינו מתאר את תחושת הגיבור.

3. נקודת התצפית היא אובייקטיבית. הסופר מתאר את המציאות כפי שהיא.

4. הגיבור פועל ע"פ נורמות חברתיות התנהגות חברתית מקובלת, החברה במרכז הסיפור.

5. האירועים יום יומיים ואינם קיצוניים.

6. בזרם הריאליסטי אין דמיון, יש מציאות והגיון, העלילה היא קצב החיים כפי שהם במציאות.

7. בריאליזם אין שימוש רב בסמלים.

8. בריאליזם בסוף הסיפור, גורע לגיבורים אינו ידוע - סיום פתוח.

9. בריאליזם השימוש בשפה יום יומית פשוטה.


© מבחנים, 2011-2012.