מרד אבשלום תכנון המרד - פרק טו שמואל באבשלום נוהג בגינוני מלכות, ממציא תירוץ כדי לצאת מירושלים, שולח מרגלים בכל שבלי ישראל שיכריזו הכתרעתו העתידה.

יוצא מירושלים בקרש קבוצה של אנשים תמימים שאינם יודעים את דבר המרד, אינם חושדים, קורא לאחיתופל לעזוב את עירו ולבוא לחברון. הצלחתו של מרד תלויה קודם כל בתכנון קפדני וחשאי ככל שאפשר, והיכולת להפעילו בבת אחת.

המהלכים הראשונים נועדו ליצור העצה בלב העם.

מהרגע שהגיע לחברון אבלשום נוקט במהלכים אורגניים שיאפשרו לו להפעיל את המערכת בחשאיות ובבת אחת.


© מבחנים, 2011-2012.