שמות פרק ה 

מפגשם הראשון של משה ואהרון עם פרעה  

* משה ואהרון הגיעו אל פרעה לבדם (ללא זקני ישראל , ) וזאת משום שזקני ישראל נשמטו בדרך (לשון רש   , )י"
   מכיוון שפחדו מפרעה   .
* משה ואהרון דרשו מפרעה לשלח את עם ישראל לדרך של 3 ימים כדי לזבוח לה     ‘
   במדבר   .
* תגובות פרעה   : 
א. מי ה' אשר אשמע בקולו?         ב. אל תפריעו לעם לעבוד   !
* פרעה נתן הנחייה לנוגשים (המצרים הממונים על השוטרים היהודים  ) ולשוטרים  (היהודים הממונים על העבדים היהודים , ) שלא יתנו יותר 
תבן לעם לצורך הכנת   הלבנים, אלא העם יחפש לבד, אבל העם צריך להספיק להכין את אותה כמות הלבנים.  
   מטרת הגזירה – העם יהיה עמוס בעבודה ולא יהיה לו זמן לחשוב על יציאה ממצרים   .
* העם חפש קש ולא הספיק את כמות הלבנים הנדרשת,  ולכן שוטרי בנ י" הוכו  י " ע הנוגשים   .
* שוטרי בנ י"  טענו נגד פרעה שזה לא הוגן להכביד את השעבוד   .
   פרעה ענה להם שהם מתרשלים בעבודה ולכן הם רוצים ללכת ולזבוח ל-   .'ה
* כתוצאה מהכבדת העול היו אנשים מישראל (לפי חז"ל – דתן ואבירם    )
   שאמרו למשה ואהרון שמעשיהם גרמו להכבדת השעבוד ושה‘ יעניש אותם   . 
               (יש מפרשים שהשוטרים עצמם הם שאמרו זאת למשה ואהרן   ).
משה טען נגד ה' – למה עשית רע לעם ולמה שלחת אותי   ?
  

© מבחנים, 2011-2012.