מלכים פרק יב - קריעת הממלכה 

קריעת הממלכה  
 
רחבעם שומע בעצת הילדים 
רחבעם הומלך בשכם ולא בירושלים מתוך ויתור לישראל שבאו לשכם להמליכו   .
לאחר המלכתו באו אליו ירבעם, שחזר ממצרים, וכל ישראל, ובקשו להקל מעליהם את העול ששם עליהם אביו   .
רחבעם בקש מהם לשוב אליו בעוד שלושה ימים ובינתיים נועץ עם הזקנים ששירתו עוד בימי שלמה. אלו יעצו לו  להיענות לעם במידת 
האפשר ולדבר אליהם דברים טובים כדי לרכוש את לבם ורצונם הטוב   .
רחבעם עזב את עצתם ופנה לשמוע את עצת ה"ילדים" שגדלו אתו. אלו יעצו לו להשיב לעם כי העול רק יגבר ("אבי יסר אתכם בשוטים ואני 
אייסר אתכם בעקרבים") ולהראות להם כי הוא קשוח יותר מאביו: "קטני (אצבעי הקטנה) עבה ממתני אבי   ".
רחבעם השיב לעם כעצת הילדים ולא נענה לבקשתם "כי היתה סיבה מעם ה' למען הקים את דברו אשר דבר ה' ביד אחיה השלוני אל ירבעם 
בן נבט   ".
התוצאה: ישראל לא ראו עצמם שייכים למלכות רחבעם ("מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי") ופנו לאהליהם   .
  
העמקת הפירוד 
רחבעם עשה מעשה שטות ושלח את אדורם אשר על המס לישראל. מטרת השליחות אינה כתובה ואכן אינה משנה דבר: בין אם היתה 
מטרתו לגבות מס ובין אם היתה מטרתו אחרת – אפילו לשליחות של שלום – היתה זו טעות גמורה לשלוח דווקא את הממונה על המס לאחר 
שבדיוק על כך בקשו ישראל מרחבעם ולא נענו   .
מעשה זה הביא להמתת אדורם ולהמלכת ירבעם על ישראל   .
בתגובה נקהלו שבטי יהודה ובנימין להלחם בישראל כדי להשיב את המלוכה אל רחבעם, אך שמעיה איש האלקים נשלח להגיד להם לא 
להלחם בישראל כי מה' נהיה הדבר, והם שמעו בקולו ולא נלחמו   .
  
ירבעם נוקט בצעדים להעמקת הפירוד עוד יותר 
ראשית מעשי ירבעם היתה חיובית ה: וא בנה את שכם כעיר בירת ממלכתו וכן בנה את פנואל כעיר ממלכה, אולם לאחר מכן עלה בלבו 
חשש: אם ישראל ימשיכו לעלות לזבוח זבחים בירושלים הם עלולים להמשך אחר מלכות רחבעם   .
הפתרון שהגה: עשיית שני עגלי זהב כתחליף לעבודת ה' בירושלים. אלו הוצבו בדן ובבית אל   .
בנוסף עשה ירבעם בית במות והציב שם כהנים שאינם משבט לוי וכן בדה מלבו חג בט"ו לחודש השמיני (חשון , ) שאמור להיות תחליף לעליה 
לרגל בחג הסוכות

© מבחנים, 2011-2012.