שמואל ב פרק ב 

מלכות דוד בחברון ומלחמת אנשי יואב ואבנר  
 
 
מלכות דוד בחברון והחסד עם אנשי יבש גלעד 
לאחר מות שאול לא נאלץ דוד להסתתר עוד ושאל בה ה. ' ' אמר לו שהוא יכול לעלות חזרה ליהודה אל העיר חברון. בחברון המליכו אנשי 
יהודה את דוד למלך עליהם   .
מעשהו הראשון של דוד כמלך היה השבת גמולם הטוב של אנשי יבש גלעד על החסד שעשו עם שאול ובניו בקברם אותם   .
המלכת איש בשת בן שאול ע"י אבנר  
שבט יהודה היה בשלב זה השבט היחיד שקבל את מלכות דוד עליהם. בישראל המליך אבנר בן נר, שהיה שר צבאו של שאול, את איש 
בשת בן שאול למלך על ישראל   .
מלחמת אנשי אבנר בן נר ויואב בן צרויה 
אבנר ועבדי איש בשת בן שאול (מחד) ויואב ועבדי דוד (מאידך) יצאו במקביל לגבעון ונפגשו משני עברי הבריכה. אבנר הציע: "ישחקו 
הנערים לפנינו". "ה משחק" נגמר במות כל עשרים וארבעה הנערים (שנים- עשר מכל צד). דבר זה הוביל למלחמה בין אנשי אבנר לאנשי 
שאול   .
אחרי אבנר עצמו רדף עשהאל, אחי יואב ואבישי בני צרויה. אבנר לא רצה לפגוע בעשהאל וניסה לשכנעו לסגת מכך בכבוד ע"י נטיה קלה 
מאחריו והעמדת פנים כי רדף אחרי מישהו אחר. לקיחת חולצה מאחד מאנשי אבנר אף תשמש ל"עדות" כי עשהאל הרג כביכול את האדם 
אחריו רדף   .
עשהאל סירב ומשום כך ניסה אבנר לשכנעו בדרך אחרת: אל תמשיך לרדוף אחרי כי איני רוצה לפגוע בך. עשהאל סירב שוב ואז הכה אותו 
אבנר   .
עם השקיעה קרא אבנר ליואב להפסיק את הלחימה. יואב הסכים ותקע בשופר כדי להודיע לכולם על הפסקת המלחמה   . 
אבנר ואנשיו שבו למחנים ויואב ואנשיו גילו בשלב זה כי חסרים תשעה עשר איש ועשהאל   . 
את עשהאל נשאו כל הלילה לקבורה בבית לחם עיר משפחתו   

© מבחנים, 2011-2012.